Inštrukcie na použitie LibreOffice Writer

On the help page for LibreOffice general you can find instructions that are applicable to all modules, such as working with windows and menus, customizing LibreOffice, data sources, Gallery, and drag and drop.

Ak potrebujete pomôcť s iným modulom, zmeňte v pomocníkovi modul vybraním modulu v hornej rolovacej časti.

Zadávanie a formátovanie textu

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Používanie priameho kurzora

Prechádzanie a výber za pomoci klávesnice

Vkladanie špeciálnych znakov

Dokončovanie slov pre textové dokumenty

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Použitie formátovanie textu počas písania.

Zvýraznenie textu

Zmena Farby Textu

Rotácia Textu

Používanie rámcov na zarovnanie textu na stred strany

Odsadenie odsekov

Definícia ohraničenia pre stránky

Definícia okrajov pre odseky

Defining Borders for Tables and Table Cells

Nastavenie ohraničenia objektov

Vytvorenie horného a dolného indexu

Zmena veľkých a malých písmen v texte

Presúvanie a kopírovanie textu v dokumentoch

Obnovenie nastavení písma

Chapter Numbering

Usporiadanie kapitol v Navigátore

Prechod k určitej záložke

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/sections.xhp#sections not found).

Vkladanie oblastí

Úprava oblastí

Kopírovanie atribútov pomocou formátu štetec

Šablóny a Štýly

Vytvorenie nového štýlu z výberu

Používanie štýlov vo Vypĺňaní módu formátu

Aktualizácia štýlu z výberu

Použitie štýlov z iného dokumentu alebo šablóny

Creating and Changing Default and Custom Templates

Printing with Page line-spacing

Zaznamenávanie a Zobrazovanie Zmien

Automatické zadávanie a formátovanie textu

Turning Off AutoCorrect

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

Automatic Check Spelling

Použitie automatického textu

Pridanie výnimiek do zoznamu automatických opráv

Striedanie štýlov stránok na párnych a nepárnych stranách

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

Odstránenie zalomenia riadkov

Použitie štýlov, číslovania stránok, použitie polí

Čísla strán

Zmena orientácie strany

Zmena pozadia strany

Používanie štýlov vo Vypĺňaní módu formátu

Vytvorenie nového štýlu z výberu

Aktualizácia štýlu z výberu

Odstránenie Priameho Formátovania z Dokumentu

Formátovanie hlavičky a päty

Vloženie Hypertextových odkazov

Definovanie intervalu číslovania

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/page_break.xhp#page_break not found).

Vytváranie a používanie štýlu strany

O poliach

Pridanie Vstupného Poľa

Dotazovanie na uživateľských dátach v poliach a podmienkach

Premena poľa na text

Vloženie premenlivého alebo pevného poľa dátumu

Úpravy tabuliek v texte

Výber tabuliek, riadkov a stĺpcov

Vkladanie tabuliek

Vymazávanie tabuliek alebo obsahu tabuliek

Výpočty v textových dokumentoch

Výpočet zložitých vzorcov v textových dokumentoch

Výpočet a vloženie výsledku vzorca do textového dokumentu

Zobrazenie výsledku výpočtu z jednej tabuľky v inej

Výpočty cez viac tabuliek

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

vloženie textu pred tabuľku na začiatok strany

Zlúčenie a rozdelenie buniek

Opakovanie nadpisu tabuľky na novej strane

Zmena veľkosti riadkov a stĺpcov textovej tabuľky

Úpravy riadkov a stĺpcov pomocou klávesnice

Kopírovanie oblasti zošitu do textového dokumentu

Vloženie zalomenia riadkov v bunkách

Images, Drawings, ClipArt, Fontwork

Umiestnenie objektov

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Adding Chapter Numbers to Captions

Fontwork For Graphical Text Art

Vloženie obrázka

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Vloženie obrázka zo súboru

Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie naskenovaného obrázka

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Animácia textu

Rotácia Textu

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Table of Contents, Index

Hlavný dokument a jeho prílohy

Definovanie položiek registrov a obsahu

Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

Úpravy alebo odstraňovanie položiek registra a obsahu

Formátovanie registra alebo obsahu

Vytvorenie obsahu

Vytváranie abecedných registrov

Vytvorenie zoznamu použitej literatúry

Registre vytvorené používateľom

Registre pokrývajúce viac dokumentov

Navigátor v textových dokumentoch

Nadpisy, typy číslovania

Numbering and Paragraph Styles

Pridanie odrážok

Adding Numbering

Chapter Numbering

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Adding Chapter Numbers to Captions

Definovanie intervalu číslovania

Hlavný dokument a jeho prílohy

Changing the List Level of a List Paragraph

Combining Ordered Lists

Modifying Numbering in an Ordered List

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

Pridanie číslovania riadkov

Hlavičky, päty, poznámky pod čiarou

O hlavičke a päte

Vkladanie čísel strán do päty

Vloženie názvu a čísla kapitoly do hlavičky alebo päty

Definovanie rôznych hlavičky a päty

Formátovanie hlavičky a päty

Vkladanie a úpravy poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Rozostupy medzi poznámkami pod čiarou>

Úpravy iných objektov v texte

Umiestnenie objektov

Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Adding Chapter Numbers to Captions

Kreslenie čiar v texte

Použitie štýlov čiar pomocou panelu nástrojov

Defining Arrow Styles

Definovanie Štýlov čiar

Inserting, Editing, and Linking Frames

Kontrola pravopisu, slovníky, delenie slov

Checking Spelling and Grammar

Automatic Check Spelling

Pridanie výnimiek do zoznamu automatických opráv

Odoberanie slov z používateľského slovníka

Delenie slov

Slovník synoným

Hromadné listy, vizitky a štítky

Vytvorenie hromadného listu

Vytváranie a Tlač štítkov a vizitiek

Tlač Adresných štítkov

Podmienený text

Podmienený text pre počty stránok

Práca s dokumentmi

Tlač brožúry

Hlavný dokument a jeho prílohy

Náhľad strany pred tlačou

Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Printing Multiple Pages on One Sheet

Tlač v opačnom poradí

Výber zásobníka papiera

Ukladanie dokumentov vo formáte HTML

Vloženie celého textového dokumentu

Uložiť dokumenty v Iných formátoch

Otváranie dokumentov uložených v iných formátoch

Sending Documents as Email

Zmena vašeho Pracovného Adresára

Rôzne

Používanie klávesových skratiek (Sprístupnenie programu LibreOffice Writer)

Použitie automatického textu

Používanie inteligentných značiek

Odoslanie faxov a Konfigurácia LibreOffice pre Faxovanie

Vloženie obsahu v špeciálnom formáte

Vytvorenie štýlu stránky založeného na aktuálnej stránke

Podmienený text

Podmienený text pre počty stránok

Presúvanie a kopírovanie textu v dokumentoch

Hiding Text

Zobrazenie skrytého textu

Vytváranie textu, ktorý sa nebude tlačiť

Vkladanie hypertextových odkazov pomocou navigátora

Navigátor v textových dokumentoch

Ukotvenie a zmena veľkosti

Zapnutie a vypnutie rozpoznávania čísel v tabuľkách

Náhľad strany pred tlačou

Printing Multiple Pages on One Sheet

Výber zásobníka papiera

Vkladanie krížových odkazov

Using Regular Expressions in Text Searches

Ukladanie dokumentov vo formáte HTML

Použitie formátovanie textu počas písania.

Používanie priameho kurzora

Inserting, Editing, and Linking Frames

Vloženie celého textového dokumentu

Počet slov

Obtekanie textu okolo objektov

Recording a Macro

Please support us!