Použitie štýlov z iného dokumentu alebo šablóny

Do aktuálneho dokumentu je možné importovať štýly z iných dokumentov alebo šablón.

Open the Load Styles dialog box by either

  1. V dolnom okraji dialógu zaškrtnite pole druhy štýlov, ktoré si prajete načítať. Na nahradenie štýlov v zostávajúcom dokumente, ktoré majú rovnaký názov ako načítané štýly, zaškrtnite Prepísať.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

Please support us!