Používanie klávesových skratiek (Sprístupnenie programu LibreOffice Writer)

Note Icon

Niektoré klávesové skratky môže používať váš systém. Tieto skratky preto nie sú LibreOffice k dispozícii. Skúste zmeniť nastavenie klávesových skratiek v LibreOffice ( Nástroje - Prispôsobiť - Klávesnica ) alebo vo svojom systéme.


Press the keys +<underlined character> to open a menu. In an open menu, press the underlined character to run a command. For example, press +I to open the Insert menu, and then H to insert a hyperlink.

Na otvorenie miestnej ponuky stlačte Shift+F10. Pre zavretie miestnej ponuky stlačte klávesu Esc.

To Insert Sections

 1. Na otvorenie panelu nástrojov Vložiť zvoľte Zobraziť - Panel nástrojov - Vložiť.

 2. Press F6 until the focus is on the Insert toolbar.

 3. Stlačte klávesu šípka vpravo, kým nebude vybraná ikona Sekcia.

 4. Stlačte klávesu šípka dole a potom stlačte klávesu šípka vpravo, aby ste nastavili šírku sekcie, ktorú si prejete vložiť.

 5. Stlačte kláves Enter.

 6. Na umiestenie kurzoru späť do dokumentu stlačte kláves F6.

To Insert Text Tables

 1. Press F6 until the focus is on the Standard toolbar.

 2. Stláčajte kláves šípka vpravo, kým nebude vybraná ikona Tabuľka.

 3. Stlačte kláves šípka dole a na nastavenie počtu stĺpcov a riadkov tabuľky použite smerové šípky.

 4. Stlačte kláves Enter.

 5. Na umiestenie kurzoru späť do dokumentu stlačte kláves F6.

Klávesové skratky (sprístupnenie LibreOffice)

Klávesové skratky pre LibreOffice Writer

Please support us!