Vloženie naskenovaného obrázka

Pre vloženie naskenovaného obrázka musí byť skener pripojený k vašemu systému a musia byť nainštalované jeho ovládače.

  1. Kliknite na miesto v dokumente, kam si prajete vložiť naskenovaný obrázok.

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. Riaďte sa inštrukciami pre skenovanie

Vloženie obrázka

Vloženie obrázka zo súboru

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Editing Graphic Objects

Please support us!