Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

  1. Otvorte dokument, do ktorého si prajete vložiť objekt.

  2. Otvorte dokument programu Draw alebo Impress obsahujúci objekt, ktorý chcete kopírovať.

  3. Hold down and click and hold the object for a moment.

  4. Pretiahnite objekt na vybrané miesto v dokumente.

Vloženie obrázka

Vloženie obrázka zo súboru

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie naskenovaného obrázka

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Editing Graphic Objects

Please support us!