Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

  1. Otvorte dokument, do ktorého si prajete vložiť objekt.

  2. Otvorte dokument programu Draw alebo Impress obsahujúci objekt, ktorý chcete kopírovať.

  3. Podržte klávesu Ctrl a nad objektom stlačte a držte tlačidlo myši.

  4. Pretiahnite objekt na vybrané miesto v dokumente.

Vloženie obrázka

Vloženie obrázka zo súboru

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie naskenovaného obrázka

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Editing Graphic Objects

Please support us!