Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

  1. Otvorte dokument, do ktorého si prajete vložiť objekt.

  2. Otvorte dokument programu Draw alebo Impress obsahujúci objekt, ktorý chcete kopírovať.

  3. Hold down and click and hold the object for a moment.

  4. Pretiahnite objekt na vybrané miesto v dokumente.

Please support us!