Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Je možné vložiť kópiu tabuľky, ktorá nebude aktualizovaná pri zmene dát v tabuľkovom procesore.

  1. Otvorte textový dokument, do ktorého si prajete skopírovať tabuľku.

  2. Otvorte zošit programu Calc obsahujúci tabuľku, ktorú si prajete kopírovať.

  3. V zošite kliknite na graf. Objaví sa osem úchytov.

  4. Pretiahnite graf zo zošitu do textového dokumentu.

Meniť veľkosť a pozíciu grafu je možné rovnako ako u ostatných objektov. Pre úpravu dát dvojkliknite do grafu.

Please support us!