Vloženie obrázka zo súboru

  1. Kliknite na miesto v dokumente, kam si prajete vložiť obrázok.

  2. Choose Insert - Image - From File.

  3. Nájdite súbor obrázka, ktorý si prajete vložiť, a kliknite na Otvoriť.

Vo východzom stave je vložený obrázok zarovnaný stred nad odsekom, do ktorého ste klikli.

Vloženie obrázka

Vkladanie obrázkov z Galérie pretiahnutím myšou

Vloženie naskenovaného obrázka

Vloženie obrázka z programu LibreOffice Draw alebo Impress

Vloženie tabuľky programu Calc do textového dokumentu

Please support us!