Registre vytvorené používateľom

Je možné vytvoriť také množstvo používateľských registrov, aké potrebujete.

To Create a User-Defined Index

 1. Vyberte slovo alebo slová, ktoré si prajete pridať do registra vytvoreného používateľom.

 2. Zvoľte Vložiť - Registre a tabuľky - Položka v zozname použitej literatúry.

 3. Click the New User-defined Index button next to the Index box.

 4. Type a name for the index in the Name box and click OK.

 5. Click Insert to add the selected word(s) to the new index.

 6. Click Close.

To Insert a User-Defined Index

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam si prajete vložiť register.

 2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

 3. On the Type tab, select the name of the user-defined index that you created in the Type box.

 1. Vyberte možnosť, ktorú chcete.

 2. Kliknite na OK.

Please support us!