Registre pokrývajúce viac dokumentov

Existuje viac možností, ako vytvoriť register zahrňujúci viacej dokumentov:

Vytvorenie obsahu

Definovanie položiek registrov a obsahu

Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

Formátovanie registra alebo obsahu

Úpravy alebo odstraňovanie položiek registra a obsahu

Vytváranie abecedných registrov

Registre vytvorené používateľom

Vytvorenie zoznamu použitej literatúry

Please support us!