Definovanie položiek registrov a obsahu

To Define Index Entries

  1. Kliknite do slova alebo v dokumente vyberte slová, ktoré chcete použiť ako položku registri

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry, and do one of the following:

Index entry dialog

To Define Table of Contents Entries

The best way to generate a table of contents is to apply the predefined “Heading N” paragraph styles, such as “Heading 1”, to the paragraphs that you want to include in your table of contents.

To Use a Custom Paragraph Style as a Table of Contents Entry

  1. Choose Tools - Heading Numbering and click the Numbering tab.

  2. V poli Štýl odseku vyberte štýl odseku, ktorý si prajete zahrnúť do obsahu.

  3. In the Level list, click the level for the paragraph style.

  4. Kliknite na tlačidlo OK. Teraz je možné štýl použiť na nadpisy a tým ich zahrnúť do obsahu.

tip

LibreOffice creates the table of contents entries based on the outline level of the paragraph style and the paragraph contents. If the paragraph is empty, it will not be included in the table of contents. To force the empty paragraph to be listed in the table of contents, manually add a space or a non breaking space to the paragraph. Spaces added in the After text box of the Numbering tab in the Heading Numbering dialog will not work for this purpose, since they are part of the paragraph numbering, not the paragraph contents.


Please support us!