Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

  1. Umiestnite kurzor do registra alebo obsahu.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Kliknite pravým tlačidlom a z ponuky zvoľte možnosť úprav.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Vytvorenie obsahu

Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

Formátovanie registra alebo obsahu

Úpravy alebo odstraňovanie položiek registra a obsahu

Vytváranie abecedných registrov

Registre vytvorené používateľom

Vytvorenie zoznamu použitej literatúry

Registre pokrývajúce viac dokumentov

Please support us!