Úpravy alebo odstraňovanie položiek registra a obsahu

Index entries are inserted as fields into your document. To view fields in your document, choose View and ensure that Field Shadings is selected.

  1. Umiestnite kurzor myši tesne pred položku registra vo vašom dokumente.

  2. Choose Edit - Reference - Index Entry..., and do one of the following:

Pre prechádzanie položkami registra vo vašom dokumente kliknite v dialógu Upraviť položku registra na šípku ďalej alebo predchádzajúci.

Vytvorenie obsahu

Definovanie položiek registrov a obsahu

Aktualizácie, úpravy a odstraňovanie registra a obsahu

Formátovanie registra alebo obsahu

Vytváranie abecedných registrov

Registre vytvorené používateľom

Vytvorenie zoznamu použitej literatúry

Registre pokrývajúce viac dokumentov

Please support us!