Preventing Hyphenation of Specific Words

Ak je váš text automaticky rozdelený a vyzerá toto rozdelenie nepekne alebo chcete niektoré slová nerozdeľovať, môžete vypnúť delenie slov:

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. V zozname Používateľom definované slovníky vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Ak je zoznam prázdny, vytvorte slovník kliknutím na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa Slovo napíšte slovo, ktoré si neprajete deliť, nasledované znakom rovná sa (=), napríklad "úradný=".

 4. Kliknite na Nový a potom na tlačidlo Zavrieť.

tip

Pre rýchle vyradenie slova z delenia slov vyberte slovo, zvoľte Formát - Znak, kliknite na záložku Písmo a v poli Jazyk vyberte "Žiadny".


Some words contain special characters that LibreOffice treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:

 1. Enable the special features of complex text layout (CTL) languages: Choose - Language Settings - Languages and check Enabled for complex text layout (CTL). Click OK.

 2. Position the cursor at the place where no hyphenation should occur.

 3. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

  Once the special character is inserted, you might disable CTL again. Support of CTL was only necessary to insert the special character.

Please support us!