Preventing Hyphenation of Specific Words

Ak je váš text automaticky rozdelený a vyzerá toto rozdelenie nepekne alebo chcete niektoré slová nerozdeľovať, môžete vypnúť delenie slov:

 1. Choose - Language Settings - Writing Aids

 2. V zozname Používateľom definované slovníky vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Upraviť.

  Ak je zoznam prázdny, vytvorte slovník kliknutím na tlačidlo Nový.

 3. Do poľa Slovo napíšte slovo, ktoré si neprajete deliť, nasledované znakom rovná sa (=), napríklad "úradný=".

 4. Kliknite na Nový a potom na tlačidlo Zavrieť.

Tip Icon

Pre rýchle vyradenie slova z delenia slov vyberte slovo, zvoľte Formát - Znak, kliknite na záložku Písmo a v poli Jazyk vyberte "Žiadny".


Some words contain special characters that LibreOffice treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:

 1. Enable the special features of complex text layout (CTL) languages: Choose - Language Settings - Languages and check Enabled for complex text layout (CTL). Click OK.

 2. Position the cursor at the place where no hyphenation should occur.

 3. Choose Insert - Formatting Mark - No-width no break.

  Once the special character is inserted, you might disable CTL again. Support of CTL was only necessary to insert the special character.

Delenie slov

Tok textu

Please support us!