Preventing Hyphenation of Specific Words

Ak je váš text automaticky rozdelený a vyzerá toto rozdelenie nepekne alebo chcete niektoré slová nerozdeľovať, môžete vypnúť delenie slov:

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids

  2. V zozname Používateľom definované slovníky vyberte slovník a kliknite na tlačidlo Upraviť.

    Ak je zoznam prázdny, vytvorte slovník kliknutím na tlačidlo Nový.

  3. Do poľa Slovo napíšte slovo, ktoré si neprajete deliť, nasledované znakom rovná sa (=), napríklad "úradný=".

  4. Kliknite na Nový a potom na tlačidlo Zavrieť.

tip

Pre rýchle vyradenie slova z delenia slov vyberte slovo, zvoľte Formát - Znak, kliknite na záložku Písmo a v poli Jazyk vyberte "Žiadny".


Some words contain special characters that LibreOffice treats as a hyphen. If you do not want such words to be hyphenated, you can insert a special code that prevents hyphenation at the position where the special code is inserted. Proceed as follows:

  1. Position the cursor at the place where no hyphenation should occur.

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Please support us!