Vkladanie hypertextových odkazov pomocou navigátora

Hypertextový odkaz ako odkaz na nejaké miesto v dokumente je možné do dokumentu vložiť pomocou navigátora. Odkazovať môžete taktiež na prvky z iných dokumentov LibreOffice. Pokiaľ kliknete na hypertextový odkaz, ktorý vedie do otvoreného dokumentu LibreOffice, budete prenesený k odkazovanému prvku.

  1. Otvorte dokument(y) obsahujúce prvky, na ktoré chcete odkazovať.

  2. Na paneli nástrojov Štandardný kliknite na ikonu Navigátora.

  3. Click the arrow next to the Drag Mode icon, and ensure that Insert as Hyperlink is selected.

  4. V zozname pri spodnom okraji navigátora vyberte dokument obsahujúci prvok, na ktorý chcete odkazovať.

  5. V zozname navigátora kliknite na znak plus pred prvkom, ktorý si prajete vložiť ako odkaz.

  6. Pretiahnite vybranú položku do dokumentu na miesto, kam chcete vložiť hypertextový odkaz.

Názov prvku je do dokumentu vložený ako podčiarknutý hypertextový odkaz.

Please support us!