Zobrazenie skrytého textu

Pokiaľ máte text, ktorý bol skrytý definovaním podmienky s premennou, máte niekoľko možností, ako tento text zobraziť. Preveďte jedno z následujúceho:

Please support us!