Definovanie rôznych hlavičky a päty

Na každej strane je možné použiť inú hlavičku a pätu, pokiaľ na rôzne strany použijete rôzne štýly strán. LibreOffice ponúka niekoľko preddefinovaných štýlov strán, ako napríklad Prvá strana, Ľavá strana a Pravá strana. Je taktiež možné si vytvoriť vlastné štýly strán.

You can also use the mirrored page layout if you want to add a header to a page style that has different inner and outer page margins. To apply this option to a page style, choose Format - Page Style, click the Page tab, and in the Layout settings area, choose “Mirrored” in the Page layout box.

Štýly strán môžete napríklad použiť pre definovanie rôznej hlavičky alebo päty pre párne a nepárne strany v dokumente.

 1. Otvorte nový textový dokument.

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. V zozname štýlov strán pravým tlačidlom kliknite na "Pravá strana" a zvoľte Upraviť.

 4. In the Page Styles dialog, click the Header tab.

 5. Select Header on and click the Organizer tab.

 6. In the Next Style box, select "Left Page".

 7. Kliknite na OK.

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. In the Page Styles dialog, click the Header tab.

 10. Select Header on and click the Organizer tab.

 11. In the Next Style box, select "Right Page".

 12. Kliknite na OK.

 13. Pre použitie štýlu na aktuálnu stranu dvojkliknite v zozname štýlov strán na "Pravá strana".

 14. Do hlavičky štýlu strany Ľavá strana vložte text alebo obrázky. Po pridaní ďalšej strany do dokumentu vložte text alebo obrázky aj do hlavičky štýlu strany Pravá strana.

Please support us!