O hlavičke a päte

Hlavička a päta sú oblasti pri hornom a dolnom okraji strany, kam je možné vložiť text alebo obrázky. Hlavička a päta budú pridané k aktuálnemu štýlu strany. Každá strana, ktorá používa rovnaký štýl strany, bude mať automaticky aj hlavičku alebo pätu, ktoré ste vložili. Do hlavičky alebo päty v textovom dokumente je možné vkladať Pole, napríklad čísla stránok a nadpisy kapitol.

Note Icon

Štýl strany pre aktuálnu stranu je zobrazený v stavovom riadku.


Hlavička a päta v dokumentoch HTML

Niektoré voľby pre hlavičku a pätu sú dostupné aj pre dokumenty HTML. HTML nepodporuje hlavičku ani pätu, sú teda exportované pomocou špeciálnych značiek, takže môžu byť zobrazené v prehliadači. Hlavička a päta sú exportované iba,keď sú povolené v režime Vzhľad webu. Pokiaľ dokument otvoríte v LibreOffice znovu, hlavička a päta budú zobrazené správne, vrátane polí, ktoré ste do nich vložili.

Please support us!