Hlavný dokument a jeho prílohy

Hlavný dokument vám umožní spravovať veľké dokumenty ako je napr. kniha s mnohými kapitolami. Hlavný dokument môžete použiť ako kontejner pre jednotlivé súbory aplikácie LibreOffice Writer. Tieto jednotlivé dokumenty sa nazývajú prílohy.

Vlastnosti Hlavného dokumentu

Note Icon

Keď do hlavného dokumentu pridáte dokument alebo vytvoríte nový poddokument, v hlavnom dokumente je vytvorený odkaz. Obsah poddokumentu nie je možné v hlavnom dokumente priamo upravovať, ale je možné použiť navigátor a jednotlivé poddokumenty otvoriť a upraviť.


Example of Using Styles

Hlavný dokument master.odm sa skladá z nejakého textu a odkazov na poddokumenty sub1.odt a sub2.odt. V každom poddokumente je definovaný štýl odseku Štýl1 a poddokumenty sú uložené.

Keď uložíte hlavný dokument, importujú sa do neho štýly z poddokumentov. Najskôr sa importuje nový štýl Štýl1 zo súboru sub1.odt. Potom sa importujú štýly zo sub2.odt, ale Štýl1 ktorý sa v hlavnom dokumente vyskytuje, takže sa neimportuje zo sub2.odt.

V hlavnom dokumente teraz vidíte nový štýl Štýl1 z prvého poddokumentu. Všetky odseky sa štýlom Štýl1 v hlavnom dokumente sa zobrazí s atribútmi Štýlu1 z prvého poddokumentu. Samozrejme druhý poddokument sa nezmení. Odseky so štýlom Štýl1 z druhého poddokumentu uvidíte s inými atribútmi v závislosti na tom, či otvoríte sub2.odt priamo alebo ako časť hlavného dokumentu.

Tip Icon

Aby ste predišli zmätkom, použite pre hlavný dokument a jeho poddokumenty rovnakú šablónu. Pokiaľ vytvoríte hlavný dokument a poddokumenty z existujúceho dokumentu, prevedie sa to automaticky. Použite príkaz Súbor - Vytvoriť hlavný dokument.


Please support us!