Vytvorenie hromadného listu

To create a form letter, you need a text document that contains fields for address data, and an address database. Then you combine or merge the address data and the text document to either print the letters or send them by email.

note

If the document is in HTML format, any embedded or linked images will not be sent with the email.


VytvoriŇ• hromadn√© listy v√°m pom√īŇĺe Sprievodca hromadnou koreŇ°pondenciou.

Pro vytvorenie hromadného listu

 1. Zvońĺte N√°stroje - Sprievodca hromadnou koreŇ°pondenciou.

  Bude zobrazen√Ĺ dial√≥g sprievodcu hromadnou koreŇ°pondenciou. Nasleduj√ļci pr√≠klad je jednou z mnoh√Ĺch moŇĺnost√≠ ako sa pohybovaŇ• po str√°nkach sprievodcu:

 2. Vyberte ZańćaŇ• zo Ň°abl√≥ny a kliknite na tlańćidlo Prehńĺad√°vaŇ•.

  You see the New dialog.

 3. Select Business Correspondence in the left list, and then "Modern" business letter in the right list. Click OK to close the Templates dialog, and click Next in the wizard.

 4. Select Letter and click Next.

 5. On the next step of the wizard, click the Select Address List button to check that you are using the correct address list. If you want to use an address block, select an address block type, match the data fields if necessary, and click Next.

 6. V ńŹalŇ°om kroku nasleduje Vytvorenie oslovenia. OdŇ°krtnite pole VloŇĺiŇ• personalizovan√© oslovenie. Pod poloŇĺkou VŇ°eobecn√© oslovenie, vyberte oslovenie, ktor√© chcete pouŇĺiŇ• v hornej ńćasti vŇ°etk√Ĺch listov.

 7. If you want to place mail merge fields anywhere else in the document select the corresponding column in your address data source and then drag and drop the column header into the document where you would like the field to be. Be sure to select the entire column.

 8. Click Next and finally Finish to create the mail merge.

Please support us!