Rozostupy medzi poznámkami pod čiarou>

Pokiaľ si prajete zväčšiť riadkovanie medzi texty poznámok pod čiarou alebo vysvetliviek, je možné k odpovedajúcemu odseku pridať horné a spodné ohraničenie.

  1. Kliknite do poznámky pod čiarou alebo do vysvetlivky.

  2. Choose View - Styles.

  3. Pravým tlačidlom kliknite na štýl odseku, ktorý si prajete upraviť, napríklad "Poznámka pod čiarou", a zvoľte Upraviť.

  4. Kliknite na záložku Ohraničenie.

  5. In the Default area, click the Set Top and Bottom Borders Only icon.

  6. In the Line area, click a line in the Style list.

  7. Select "White" in the Color box. If the background of the page is not white, select the color that best matches the background color.

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Enter a value in the Top and Bottom boxes.

  10. Kliknite na OK.

Please support us!