Vkladanie a úpravy poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Poznámky pod čiarou odkazujú na viac informácií o danej téme na konci strany a vysvetlivky na konci dokumentu. LibreOffice poznámky pod čiarou aj vysvetlivky automaticky čísluje.

To Insert a Footnote or Endnote

  1. Kliknite do dokumentu na miesto, kam si prajete ukotviť označenie poznámky alebo vysvetlivky.

  2. Choose Insert - Footnote and Endnote - Footnote or Endnote.

  3. In the Numbering area, select the format that you want to use. If you select Character, click the Choose button and select the character that you want to use for the footnote.

  4. In the Type area, select Footnote or Endnote.

  5. Kliknite na OK.

  6. Napíšte poznámku.

Icon

Poznámky pod čiarou je možné vložiť taktiež kliknutím na ikonu Vložiť poznámku pod čiarou priamo na paneli nástrojov Vložiť.

Insert Endnote Icon

You can insert endnotes directly by clicking the Insert Endnote icon on the Standard or Insert toolbar or choose Insert - Footnote and Endnote - Endnote.

To Edit a Footnote or Endnote

tip

Shortcut keys can be made to insert, edit, and navigate to footnotes and endnotes. Choose Tools - Customize - Keyboard tab and enter note in the Functions box to see possibilities.


Please support us!