Vkladanie čísel strán do päty

You can easily insert a page number field in the footer of your document. You can also add a page count to the footer, for example, in the form "Page 9 of 12"

To Insert a Page Number

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Zvoľte Vložiť - Polia - Číslo strany.

If you want, you can align the page number field as you would text.

To Additionally Add a Page Count

  1. Click in front of the page number field, type Page and enter a space; click after the field, enter a space and then type of and enter another space.

  2. Zvoľte Vložiť - Polia - Počet strán.

O hlavičke a päte

Striedanie štýlov stránok na párnych a nepárnych stranách

Vytvorenie štýlu stránky založeného na aktuálnej stránke

Vloženie názvu a čísla kapitoly do hlavičky alebo päty

Formátovanie hlavičky a päty

Please support us!