Hľadanie a nahradzovanie v aplikácii Writer

V textových dokumentoch je možné vyhľadávať slová, formátovanie, štýly a ďalšie. Môžete prechádzať z jedného výsledku na ďalší alebo zvýrazniť všetky výsledky naraz a potom použiť iné formátovanie alebo zameniť slová iným textom.

Dialóg Nájsť a nahradiť

Pre hľadanie textu v celom dokumente otvorte dialóg Nájsť a nahradiť, bez toho aby ste mali vybraný nejaký text. Pokiaľ si prajete vyhľadávať len v časti vašeho dokumentu, najskôr túto časť vyberte a potom otvorte dialóg Nájsť a nahradiť.

To Find Text

 1. Pre otvorenie dialógu Nájsť a nahradiť zvoľte Úpravy - Nájsť a nahradiť.

 2. Enter the text to find in the Find text box.

 3. Kliknite myšou buď na Nájsť alebo na Nájsť všetko.

Pokiaľ kliknete na tlačidlo Nájsť, aplikácia Writer vám ukáže ďalší text, ktorý zodpovedá zadaniu. Text je možné si prezrieť a upraviť, potom kliknite znova na tlačidlo Nájsť a prejsť na ďalší nájdený text.

Pokiaľ dialóg uzavriete, môžete pre hľadanie ďalšieho výskytu textu bez otvárania dialógu stlačiť kombináciu kláves (Ctrl+Shift+F).

K presunu na ďalší text alebo akýkoľvek iný objekt v dokumente je taktiež možné použiť ikony v pravom dolnom rohu dokumentu.

When you click Find All, Writer selects all text that is equal to your entry. Now you can for example set all found text to bold, or apply a character style to all at once.

To Replace Text

Note Icon

Na rozdiel od hľadania textu, pri nahradzovaní textu nemôže byť obmedzený na aktuálny výber.


 1. Pre otvorenie dialógu Nájsť a nahradiť zvoľte Upraviť - Nájsť a nahradiť...

 2. Enter the text to search in the Find text box.

 3. Text pre nahradenie hľadaného textu zadajte do poľa Nahradiť za.

 4. Kliknite buď na tlačidlo Nahradiť alebo Nahradiť všetko.

When you click Replace, Writer will search the whole document for the text in the Find box, starting at the current cursor position. When text is found, Writer highlights the text and waits for your response. Click Replace to replace the highlighted text in the document with the text in the Replace text box. Click Find Next to advance to the next found text without replacing the current selection.

Pokiaľ kliknete na tlačidlo Nahradiť všetko, aplikácia Writer nahradí všetky výskyty textu, ktorý odpovedá vašemu zadaniu.

To Find Styles

Je možné nájsť všetok text vo vašom dokumente, ktorý má nastavený určitý štýl odseku, napríklad štýl "Nadpis 2".

 1. Pre otvorenie dialógu Nájsť a nahradiť zvoľte Upraviť - Nájsť a nahradiť...

 2. Click Other options to expand the dialog.

 3. Check Paragraph Styles.
  The Find text box now is a list box, where you can select any of the Paragraph Styles that are applied in the current document.

 4. Vyberte štýl, ktorý chcete vyhľadávať a kliknite na tlačidlo Nájsť alebo Nájsť všetko.

To Find Formats

Je možné nájsť všetok text vo vašom dokumente, ktorému je priradený určitý štýl priameho formátovania.

Note Icon

Hľadanie formátov nájde iba vlastnosti pridané priamo znakom, ale nenájde vlastnosti použité ako časť štýlu.


 1. Pre otvorenie dialógu Nájsť a nahradiť zvoľte Upraviť - Nájsť a nahradiť...

 2. Dialóg rozšírite kliknutím na tlačidlo Viac volieb.

 3. Kliknite na tlačidlo Formát.

 1. Kliknite na tlačidlo Nájsť alebo Nájsť všetko.

Ďalšie možnosti

Hľadanie podobností vám umožní nájsť text, ktorý je veľmi podobný hľadanému textu. Je možné zadať počty znakov, v ktorých sa môže text líšiť.

Zaškrtnite možnosť Hľadanie podobností a pre zmenu možností môžete kliknúť na tlačidlo .... (Pre anglický text dobre funguje nastavenie všetkých troch čísel na 1.)

Tip Icon

When you have enabled Asian language support under - Languages and Locales - General, the Find & Replace dialog offers options to search Asian text.


Navigátor

Navigátor je hlavní nástroj pre hľadanie a vyberanie objektov. Ďalej môže byť Navigátor použitý na presun a usporiadanie kapitol, poskytuje pritom prehľadný pohľad na váš dokument.

Pre otvorenie okna Navigátor zvoľte Úpravy - Navigátor.

Pre vkladanie objektu, odkazu a referencií do vnútra jedného dokumentu alebo z iného otvoreného dokumentu použite Navigátor. Pre viac informácii pozrite sprievodcu Navigátorom.

Pre otvorenie malého okna Navigácie kliknite na ikonu s modrým krúžkom v pravej dolnej časti vašeho dokumentu.

Pre rýchle presunutie na ďalší objekt alebo hľadaný text vo vašom dokumente použite malé okno Navigácie.

Please support us!