Dotazovanie na uživateľských dátach v poliach a podmienkach

K používateľským dátam v podmienkach alebo poliach je možné pristupovať a porovnávať ich. Používateľské data môžete napríklad porovnávať pomocou týchto operátorov:

Operátor

Význam

== alebo EQ

je rovné

!= alebo NEQ

nie je rovné


Pokiaľ si prajete, je možné niektorému používateľovi pomocou podmienky skryť určitú časť textu.

  1. Vyberte v dokumente text, ktorý si prajete skryť.

  2. Zvoľte Vložiť - Oblasť.

  3. V časti Ukotvenie zvoľte K strane.

  4. Do poľa S podmienkou vpíšte user_lastname == "Novák", kde "Novák" je priezvisko používateľa, ktorému chcete text skryť.

  5. Kliknite na tlačidlo Vložiť a uložte dokument.

Note Icon

Názov skrytej sekcie je stále vidieť v navigátore.


Nasledujúca tabuľka obsahuje zoznam používateľských premenných, ktoré môžete použiť pri definovaní podmienok alebo polí:

Premenné používateľa

Význam

user_firstname

Meno

user_lastname

Priezvisko

user_initials

Iniciály

user_company

Spoločnosť

user_street

Ulica

user_country

Krajina

user_zipcode

PSČ

user_city

Obec

user_title

Nadpis

user_position

Umiestnenie

user_tel_work

Telefónne číslo do práce

user_tel_home

Telefónne číslo domov

user_fax

Faxové číslo

user_email

Email address

user_state

Štát


Please support us!