Vloženie premenlivého alebo pevného poľa dátumu

Aktuálny dátum je možné vložiť ako pole, ktoré sa aktualizuje pri každom otvorení dokumentu, alebo ako pole, ktoré aktualizované nebude.

  1. Zvoľte Vložiť - Polia - iné a kliknite na záložku Dokument.

  2. Click “Date” in the Type list and do one of the following:

    To insert the date as a field that updates each time you open the document, click ”Date” in the Select list.

    To insert the date as a field that does not update, click “Date (fixed)” in the Select list.

Please support us!