O poliach

Polia sa v dokumente používajú pre zobrazenie údajov, ktoré sa môžu meniť, ako sú aktuálny dátum alebo celkový počet strán v dokumente.

Zobrazovanie polí

Fields consist of a field name and the field content. To switch the field display between the field name or the field content, choose View - Field Names.

To display or hide field highlighting in a document, choose View - Field Shadings. To permanently disable this feature, choose - LibreOffice - Application Colors, and clear the check box in front of Field shadings.

To change the color of field shadings, choose - LibreOffice - Application Colors, locate the Field shadings option, and then select a different color in the Color setting box.

Vlastnosti poľa

Veľa typov polí v dokumente, hlavne polia databáz, uchováva a zobrazuje premenlivý text.

Následujúce typy polí spustia po kliknutí na ne nejakú akciu:

Typ poľa

Vlastnosť

Zástupný znak

Opens a dialog to insert the object corresponding to the placeholder, except for text placeholders. For text placeholders, click on the placeholder and type over it.

Vložiť referenciu

Presunie kurzor myši na odkaz.

Spustiť makro

Spustí makro.

Vstupné pole

Otvorí dialóg pre úpravu obsahu poľa.


Aktualizovanie polí

Pre aktualizovanie všetkých polí v dokumente stlačte klávesu F9 alebo zvoľte Upraviť - Vybrať všetko a potom stlačte klávesu F9..

Pre aktualizovanie poľa vloženého z databázy vyberte pole a stlačte klávesu F9.

Note Icon

Placeholders are not updated.


Dotazovanie na uživateľských dátach v poliach a podmienkach

Pridanie Vstupného Poľa

Vloženie premenlivého alebo pevného poľa dátumu

Podmienený text

Podmienený text pre počty stránok

Čísla strán

Please support us!