Premena poľa na text

Pole je možné premeniť na obyčajný text, takže už nebude ďalej aktualizovaný. Po zmene poľa na text už nie je možné zmeniť text späť na pole.

  1. Vyberte polia a zvoľte Upraviť - Vystrihnúť.

  2. Zvoľte Úpravy - Vložiť ako.

  3. Click "Unformatted text" in the Selection list, and then click OK.

O poliach

Vložiť inak

Please support us!