Striedanie štýlov stránok na párnych a nepárnych stranách

Ikona

LibreOffice môže vo vašom dokumente použiť iné štýly strany pre párne (ľavé) a nepárne (pravé) strany. Je napríklad možné použiť rôzne štýly strany pre zobrazenie rôzneho záhlavia a zápätia na párnych a nepárnych stránkach. Aktuálny štýl strany je zobrazený v Stavovom riadku spodnej časti pracovného priestoru.

To Set Up Alternating Page Styles

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. V zozname štýlov kliknite pravým tlačidlom na "Ľavá strana" a vyberte Upraviť.

  3. Kliknite na záložku Organizátor.

  4. V poli Ďalší štýl vyberte "Pravá strana" a kliknite na tlačidlo OK.

  5. V zozname štýlov kliknite pravým tlačidlom na "Pravá strana" a vyberte Upraviť.

  6. V poli Ďalší štýl vyberte "Ľavá strana" a kliknite na tlačidlo OK.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Tip Icon

Pokiaľ nechcete mať na titulnej strane dokumentu hlavičku alebo pätu, použite na túto stranu štýl strany "Prvá strana".


To Suppress the Printout of Empty Pages

Pokiaľ v dokumente nasledujú dve párne alebo nepárne strany priamo po sebe, vo východzích nastaveniach vloží aplikácia Writer medzi tieto dve strany prázdnu stranu. Tlač alebo export do formátu PDF týchto prázdnych stránok je možné potlačiť.

  1. Choose - LibreOffice Writer - Print.

  2. Zrušte zaškrtnutie políčka Tlačiť automaticky vložené prázdne strany.

Please support us!