Presúvanie a kopírovanie textu v dokumentoch

  1. Vyberte text, ktorý si prajete presunúť alebo kopírovať.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    To move the selected text, drag the text to a different location in the document and release. While you drag, the mouse pointer changes to include a gray box.
    Mouse cursor moving data

    To copy the selected text, hold down while you drag. The mouse pointer changes to include a plus sign (+).
    Mouse cursor copying data

Please support us!