Podmienený text pre počty stránok

Je možné vytvoriť pole podmieneného textu, ktoré bude v závislosti na poli počet stránok, pokiaľ váš dokument obsahuje viac ako jednu stránku, zobrazovať miesto slova "stránka" slovo "stránky".

  1. Umiestnite kurzor na miesto v dokumente, kam si prajete vložiť počet stránok.

  2. Choose Insert - Field - Page Count, and then enter a space.

  3. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

  4. Click "Conditional text" in the Type list.

  5. Type Page > 1 in the Condition box.

  6. Type Pages in the Then box.

  7. Type Page in the Else box.

  8. Kliknite na Vložiť a potom na Zavrieť.

Podmienený text

Definícia podmienok

O poliach

Please support us!