Podmienen√Ĺ text

Do vaŇ°eho dokumentu je moŇĺn√© vloŇĺiŇ• polia, ktor√© bud√ļ zobrazovaŇ• text len v tom pr√≠pade, Ňĺe vami zadan√° podmienka bude splnen√°. Je moŇĺn√© napr√≠klad definovaŇ• podmienen√Ĺ text, ktor√Ĺ bude zobrazen√Ĺ v rade pripom√≠nan√Ĺch dopisov.

Zadanie podmienen√©ho textu je v tomto pr√≠klade rozdelen√© na dve ńćasti. Najsk√īr vytvor√≠te premenn√ļ a potom podmienku.

To Define a Conditional Variable

V prvej ńćasti pr√≠kladu je treba vytvoriŇ• premenn√ļ pre podmienkov√Ĺ v√Ĺraz.

 1. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

 2. Click "Set variable" in the Type list.

 3. Type a name for the variable in the Name box, for example Reminder.

 4. Click "Text" in the Format list.

 5. Enter 1 in the Value box, and then click Insert.
  The Format list now displays a "General" format.

To Define a Condition and the Conditional Text

V druhej ńćasti pr√≠kladu je treba definovaŇ• podmienku, ktor√° mus√≠ byŇ• splnen√° a vloŇĺiŇ• rezervovan√© miesto pre zobrazenie podmienen√©ho textu.

 1. Umiestnite kurzor myŇ°i do textu tam, kam si prajete vloŇĺiŇ• podmienen√Ĺ text.

 2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

 3. Click "Conditional text" in the Type list.

 4. Type Reminder EQ "3" in the Condition box. In other words, the conditional text will be displayed when the variable in the field that you defined in the first part of this example is equal to three.

  √övodzovky uzatv√°raj√ļce "3" signalizuj√ļ, Ňĺe premenn√°, ktor√ļ ste definovali v prvom kroku, je textov√Ĺ reŇ•azec.

 1. Do pońĺa Potom vp√≠Ň°te text, ktor√Ĺ chcete aby bol zobrazen√Ĺ, pokiańĺ bude splnen√° podmienka. DńļŇĺka vloŇĺen√©ho textu nie je takmer obmedzen√°, do pońĺa m√īŇĺete vloŇĺiŇ• i cel√Ĺ odsek.

 2. Kliknite na VloŇĺiŇ• a potom na ZavrieŇ•.

To Display the Conditional Text

V tomto pr√≠klade bude podmienen√Ĺ text zobrazen√Ĺ iba vtedy, keńŹ bude hodnota premennej rovn√° trom.

 1. Umiestnenie kurzoru myŇ°i pred pole, ktor√© ste definovali v prvom kroku pr√≠kladu, a vyberte UpraviŇ• - Polia.

 2. Replace the number in the Value box with 3, and then click Close.

 3. Pokiańĺ nie je pole aktualizovan√© automaticky, stlańćte kl√°vesu F9.

Please support us!