PodmienenĂ˝ text

Do vašeho dokumentu je možné vložiť polia, ktoré budú zobrazovať text len v tom prípade, že vami zadaná podmienka bude splnená. Je možné napríklad definovať podmienený text, ktorý bude zobrazený v rade pripomínaných dopisov.

Zadanie podmieneného textu je v tomto príklade rozdelené na dve časti. Najskôr vytvoríte premennú a potom podmienku.

To Define a Conditional Variable

V prvej časti príkladu je treba vytvoriť premennú pre podmienkový výraz.

 1. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

 2. Click "Set variable" in the Type list.

 3. Type a name for the variable in the Name box, for example Reminder.

 4. Click "Text" in the Format list.

 5. Enter 1 in the Value box, and then click Insert.
  The Format list now displays a "General" format.

To Define a Condition and the Conditional Text

V druhej časti príkladu je treba definovať podmienku, ktorá musí byť splnená a vložiť rezervované miesto pre zobrazenie podmieneného textu.

 1. Umiestnite kurzor myši do textu tam, kam si prajete vložiť podmienený text.

 2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Functions tab.

 3. Click "Conditional text" in the Type list.

 4. Type Reminder EQ "3" in the Condition box. In other words, the conditional text will be displayed when the variable in the field that you defined in the first part of this example is equal to three.

  Úvodzovky uzatvárajúce "3" signalizujú, že premenná, ktorú ste definovali v prvom kroku, je textový reťazec.

 1. Do poľa Potom vpíšte text, ktorý chcete aby bol zobrazený, pokiaľ bude splnená podmienka. Dĺžka vloženého textu nie je takmer obmedzená, do poľa môžete vložiť i celý odsek.

 2. Kliknite na VloĹľiĹĄ a potom na ZavrieĹĄ.

To Display the Conditional Text

V tomto príklade bude podmienený text zobrazený iba vtedy, keď bude hodnota premennej rovná trom.

 1. Umiestnenie kurzoru myši pred pole, ktoré ste definovali v prvom kroku príkladu, a vyberte Upraviť - Polia.

 2. Replace the number in the Value box with 3, and then click Close.

 3. Pokiaľ nie je pole aktualizované automaticky, stlačte klávesu F9.

Please support us!