Vytvorenie štýlu stránky založeného na aktuálnej stránke

Je možné navrhnúť vzhľad stránky a potom z nej vytvoriť štýl stránky.

Je taktiež možné napríklad vytvoriť jeden štýl stránky s vlastním záhlavím a ďalší štýl stránky s iným záhlavím.

  1. Open a new text document, choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Click the Styles actions icon and select New Style from Selection from the submenu.

  3. Type a name for the page in the Style name box, and then click OK.

  4. Pre použitie nového štýlu na aktuálnu stránku na nej v zozname kliknite.

  5. Choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the new page style from the list.

  6. Napíšte text, ktorý si prajete mať v záhlaví. Potom umiestnite kurzor do hlavného textového poľa mimo záhlavia.

  7. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

  8. In the Type area, select Page break and then select “Default Page Style” from the Style box.

  9. Repeat steps 2-6 to create a second custom page style with a different header.

Please support us!