Adding Chapter Numbers to Captions

Čísla kapitol môžu byť vložené do popisu.

Uistite sa, že je váš textový dokument delený do kapitol a že je na názvy kapitol, prípadne aj na názvy podkapitol použitý jeden z preddefinovaných štýlov odseku pre nadpisy. Ku štýlu odseku pre nadpis je taktiež nutné priradiť číslovanie.

  1. Vyberte prvok, ku ktorému si prajete vložiť popis.

  2. Vyberte Vložiť - Popis.

  3. Select a caption title from the Category box, and select a numbering scheme in the Numbering box.
    You also can enter a caption text in this dialog. If you want, enter text in the Caption box.

  4. Kliknite na Možnosti.

  5. In the Level box, select the number of heading levels to include in the chapter number.

  6. Type the character that you want to separate the chapter number(s) from the caption number in the Separator box, and then click OK.

  7. V dialógu Popis kliknite na tlačidlo OK.

Tip Icon

LibreOffice can automatically add a caption when you insert an object, graphic, or table. Choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Dialóg Automatické popisy

Číslovanie kapitol

Please support us!