Zobrazenie výsledku výpočtu z jednej tabuľky v inej

V jednej tabuľke je možné s obsahmi buniek previesť výpočet a výsledok zobraziť do inej tabuľky.

  1. Otvorte textový dokument, vložte tabuľku o viac riadkoch a stĺpcoch a ďalej vložte inú tabuľku obsahujúcu jednu bunku.

  2. Do niektorých buniek rozsiahlej tabuľky vložte čísla.

  3. Umiestnite kurzor do tabuľky s jednou bunkou a stlačte klávesu F2.

  4. In the Formula Bar, enter the function that you want to perform, for example, =SUM.

  5. Kliknite do bunky väčšej tabuľky obsahujúcej číselnú hodnotu, stlačte klávesu plus (+) a potom kliknite do inej bunky obsahujúcej číselnú hodnotu.

  6. Stačte Enter.

Note Icon

Pokiaľ si prajete, je možné tabuľku sformátovať tak, že sa bude chovať ako obyčajný text. Vložte tabuľku do rámca a ukotvite rámec ako znak. Rámec zostane ukotvený k priľahlému textu i keď budete vkladať alebo mazať ďalší text.


Please support us!