Výpočet zložitých vzorcov v textových dokumentoch

Vo vzorcoch je možné použiť preddefinované funkcie a výsledok výpočtu potom vložiť do textového dokumentu.

Pre výpočet napríklad strednej hodnoty troch čísel preveďte nasledujúce:

  1. Kliknite na miesto v dokumente kam chcete vložiť vzorec a stlačte klávesu F2.

  2. Click the Formula icon, and choose "Mean" from the Statistical Functions list.

  3. Napíšte tri čísla oddelené znakom zvislej paličky (|).

  4. Stačte klávesu Enter. Výsledný vzorec je do dokumentu vložený ako pole.

Pre úpravu vzorca kliknite do poľa v dokumente.

Zobrazenie výsledku výpočtu z jednej tabuľky v inej

Panel vzorcov

Výpočty v textových dokumentoch

Výpočet a vloženie výsledku vzorca do textového dokumentu

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

Výpočty cez viac tabuliek

Please support us!