Výpočty cez viac tabuliek

 1. Choose Table - Insert Table, and insert a table with one column and more than one row into a text document.

 2. Do každej bunky v stĺpci vložte číslo, ale poslednú nechajte prázdnu.

 3. Place the cursor in the last cell of the column, and then click the Sum icon on the Table Bar.
  The Formula Bar appears with the entry "=sum".

 4. Kliknite do prvej z buniek zo série, ktorú chcete sčítať, potiahnite k poslednej bunke a uvoľnite tlačidlo myši.
  LibreOffice do vybranej bunky vloží vzorec pre výpočet súčtu hodnôt v aktuálnom stĺpci.

 5. Stlačte klávesu Enter alebo kliknite na Použiť na paneli Vzorec.
  Celkový súčet hodnôt v aktuálnom stĺpci bude vložení do bunky.

Pokiaľ kdekoľvek v danom stĺpci zmeníte číslo, súčet bude automaticky aktualizovaní po kliknutí do poslednej bunky v stĺpci.

Podobne môžete rýchlo spočítať i súčet hodnôt buniek vo vybranom riadku.

Please support us!