Výpočet a vloženie výsledku vzorca do textového dokumentu

Pokiaľ váš text už vzorec obsahuje, napríklad "12+24*2", LibreOffice môže spočítať výsledok a potom ho vložiť do vašeho dokumentu bez použitia panelu vzorcov.

  1. Vyberte vzorec v texte. Vzorec môže obsahovať iba čísla a operátory, nemôže obsahovať medzery.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

Please support us!