Výpočty v textových dokumentoch

Výpočet je možné vložiť priamo do textového dokumentu alebo do textovej tabuľky.

  1. Kliknite do dokumentu kam si prajete vložiť výpočet a stačte klávesu F2. Pokiaľ ste v bunke tabuľky, napíšte znamienko rovnosti =.

  2. Type the calculation that you want to insert, for example, =10000/12, and then press Enter.

You can also click the Formula icon on the Formula Bar, and then choose a function for your formula.

note

Pri odkazoch na bunky textové tabuľky vo Writeri uzavrite adresu bunky alebo rozsahu do ostrých zátvoriek. Napr. pre odkaz na bunku A1 zadajte =<A1>.


Cell Entries that Start with Equal Sign (=)

To make a table cell entry that starts with = sign, first enter a space, then the = sign, and then delete the space.

Panel vzorcov

Výpočet zložitých vzorcov v textových dokumentoch

Výpočet a vloženie výsledku vzorca do textového dokumentu

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/calculate_intable.xhp#calculate_intable not found).

Výpočty cez viac tabuliek

Please support us!