Definícia ohraničenia pre stránky

Warning Icon

In Writer, you define borders for page styles, not individual pages. All changes made to borders apply to all pages that use the same page style. Note that page style changes cannot be undone by the Undo function in LibreOffice.


To Set a Predefined Border Style

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. V časti Východzie vyberte niektorý z prednastavených štýlov ohraničenia.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 5. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

To Set a Customized Border Style

 1. Choose Format - Page Style - Borders.

 2. V oblasti Používateľom definované vyberte okraje, ktoré sa majú zobraziť. Kliknutím na hranu v náhľade prepnite výber okraja. Pokiaľ podržíte klávesu Shift, je možné označiť viacej hrán.

 3. Select a line style, width and color for the selected border style in the Line area. These settings apply to all border lines that are included in the selected border style.

 4. Posledné dva kroky zopakujte pre všetky hrany.

 5. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/border_character.xhp#border_character not found).

Please support us!