Nastavenie ohraničenia objektov

V aplikácii Writer môžete definovať ohraničenie okolo objektov OLE, zásuvných modulov, diagramov/grafov, obrázkov a rámcov. Názov použitej ponuky závisí na vybranom objekte.

To Set a Predefined Border Style

 1. Vyberte objekt, ktorému si prajete upresniť ohraničenie.

 2. Click the Borders icon on the OLE Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. Kliknite na jeden z preddefinovaných štýlov ohraničenia. Súčasný štýl ohraničenia objektu bude nahradený vybraným štýlom.

To Set a Customized Border Style

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. Choose Format - (object name) – Borders.
  Replace (object name) with the actual name of the object type you selected.

 3. V oblasti Používateľom definované vyberte okraje, ktoré sa majú zobraziť. Kliknutím na hranu v náhľade prepnite výber okraja. Pokiaľ podržíte klávesu Shift, je možné označiť viacej hrán.

 4. V oblasti Čiara zvoľte štýl čiary a farbu pre vybrané okraje. Toto nastavenie sa použije pre všetky označené hrany.

 5. Posledné dva kroky zopakujte pre všetky hrany.

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

Please support us!