Definícia ohraničenia pre stránky

Warning Icon

If two adjacent text ranges' all border properties are identical (same style, width, color, padding and shadow), then those two ranges will be considered to be part of the same border group and rendered within the same border in the document.


To Set a Predefined Border Style

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. Vyberte Formát - Stránka - Orámovania.

 3. V časti Východzie vyberte niektorý z prednastavených štýlov ohraničenia.

 4. V oblasti Čiara zvoľte štýl čiary a farbu pre vybrané okraje. Toto nastavenie sa použije pre všetky označené hrany.

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

To Set a Customized Border Style

 1. Select the range of characters around which you want to add a border.

 2. Vyberte Formát - Stránka - Orámovania.

 3. V oblasti Používateľom definované vyberte okraje, ktoré sa majú zobraziť. Kliknutím na hranu v náhľade prepnite výber okraja. Pokiaľ podržíte klávesu Shift, je možné označiť viacej hrán.

 4. V oblasti Čiara zvoľte štýl čiary a farbu pre vybrané okraje. Toto nastavenie sa použije pre všetky označené hrany.

 5. Posledné dva kroky zopakujte pre všetky hrany.

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. Kliknutím na OK potvrdíte zmeny.

Please support us!