Defining Background Colors or Background Graphics

Môžete definovať farbu pozadia alebo použiť obrázok ako pozadie pre rôzne objekty v aplikáciiLibreOffice Writer.

To Apply a Background To Text Characters

  1. Vyberte znaky.

  2. Choose Format - Character.

  3. Click the Highlighting tab, select the background color.

To Apply a Background To a Paragraph

  1. Umiestnite kurzor do odseku alebo vyberte niekoľko odsekov.

  2. Vyberte Formát - Odsek.

  3. On the Area tab page, select the background color or a background graphic.

tip

To select an object in the background, hold down the key and click the object. Alternatively, use the Navigator to select the object.


To Apply a Background To All or Part of a Table

  1. Umiestnite kurzor do tabuľky vo vašom dokumente.

  2. Choose Table - Properties.

  3. Na stránke so záložkou Pozadie vyberte farbu alebo obrázok, ktorý má byť použitý na pozadí.

  4. V rámčeku Pre vyberte, či má byť farba alebo obrázok použitý na vybranú bunku, riadok alebo celú tabuľku. Pokiaľ vyberiete niekoľko buniek alebo riadkov pred otvorením dialógu, zmeny budú aplikované na celý výber.

tip

You may also use an icon to apply a background to table parts.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Please support us!