Použitie automatického textu

V aplikácii LibreOffice Writer je možné uložiť časti textu - obsahujúce aj tabuľky, obrázky a pole - ako Automatický text. Tento text je neskôr možné ukladať na akékoľvek miesto v dokumente. Je možné uložiť aj text s formátovaním.

To Create an AutoText Entry

 1. Vyberte text alebo text s obrázkami, tabuľkami alebo poľami, ktorý si prajete uložiť ako automatický text. Obrázok môže byť uložený iba ak je ukotvený ako znak a pred ním aj za ním je aspoň jeden textový znak.

 2. Zvoľte Súbor - Exportovať.

 3. Vyberte kategóriu, v ktorej chcete automatický text uložiť.

 4. Napíšte názov dlhší ako štyri znaky. Toto slovo vám umožní použiť funkciu Zobrazovať zvyšok názvu ako návrh pri písaní. Pokiaľ si prajete, je možné zmeniť navrhovanú skratku.

 5. Kliknite na tlačidlo Automatický text a potom vyberte Nový.

 6. Kliknite na tlačidlo Zavrieť.

To Insert an AutoText Entry

 1. Kliknite na miesto v dokumente, kam si prajete vložiť automatický text.

 2. Vyberte Úpravy - Automatický text.

 3. Select the AutoText that you want to insert, and then click Insert.

You can also type the shortcut for an AutoText entry, and then press F3, or click the arrow next to the AutoText icon on the Insert bar, and then choose an AutoText entry.

Tip Icon

To quickly enter a LibreOffice Math formula, type fn, and then press F3. If you insert more than one formula, the formulae are sequentially numbered. To insert dummy text, type dt, and then press F3.


Tlač zoznamu položiek automatického textu

 1. Zvoľte Nástroje - Makrá - Spravovať makrá - LibreOffice Basic.

 2. In the Macro from tree control, select Application Macros - Gimmicks - AutoText.

 3. Select "Main" in the Existing macros in: AutoText list and then click Run. A list of the current AutoText entries is generated in a separate text document.

 4. Zvoľte Súbor - Tlač.

Použitie automatického textu v sieťových inštaláciách

Položky automatického textu je možné mať uložené v rôznych zložkách v celej sieti.

Položky automatického textu vašej spoločnosti určené "len na čítanie" je možné napríklad uložiť na centrálnom serveri a používateľské položky v lokálnom adresári.

Cesty pre adresáre automatického textu môžu byť upravované v nastaveniach.

Sú tu zobrazené dva adresáre. Prvý je v inštalácii na serveri a druhý je používateľský adresár. Pokiaľ sú v oboch adresároch dve položky automatického textu s rovnakým menom, použije sa tá z používateľského adresára.

Please support us!