Pridanie výnimiek do zoznamu automatických opráv

Automatickým opravám vybraných slov či skratiek zložených z veľkých i malých písmen je možné zabrániť.

  1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, and then click the Exceptions tab.

  2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

    Napíšte skratku nasledovanú bodkou do poľa Skratky (nasledujúci znak bude malý) a kliknite na tlačidlo Nový.

    Do poľa Slová s dvoma veľkými počiatočnými písmenami napíšte slovo a kliknite na Nový.

Tip Icon

Pre rýchle vrátenie poslednej prevedenej automatickej opravy stlačte +Z. Tým zároveň pridáte dané slovo alebo skratku do zoznamu vylúčených od automatických opráv.


Automatic Check Spelling

Please support us!