Turning Off AutoCorrect

V východzom nastavení LibreOffice automaticky opravuje množstvo bežných preklepov a zároveň pri písaní nastavuje formátovanie.

To Remove a Word from the AutoCorrect List

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Kliknite na záložku Nahradiť.

 3. V zozname Automatické opravy vyberte dvojicu slov, ktorú chcete odobrať.

 4. Kliknite na Odstrániť.

To Stop Replacing Quotation Marks

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Kliknite na záložku Voľby.

 3. Clear the "Replace" check box(es).

To Stop Capitalizing the First Letter of a Sentence

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Kliknite na záložku Voľby.

 3. Clear the "Capitalize first letter of every sentence" check box.

To Stop Drawing a Line When You Type Three Identical Characters

LibreOffice automaticky vykresľuje čiaru po napísaní následujúcich znakov trikrát za sebou a stlačením Enter: - _ = * ~ #

 1. Choose Tools - AutoCorrect Options.

 2. Kliknite na záložku Voľby.

 3. Clear the "Apply border" check box.

Please support us!