Creating Numbered or Bulleted Lists as You Type

LibreOffice môže číslovanie a odrážky pridať pri písaní.

Aktivovať automatické číslovanie a odrážky

  1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, and then select “Bulleted and numbered lists”.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

Tip Icon

Automatické číslovanie sa používa len pre odseky formátované štýlom odseku "Predvolený", "Telo textu" alebo "Odsadenie tela textu".


Pre vytvorenie číslovaného alebo odrážkového zoznamu pri písaní

  1. Pre začiatok číslovania napíšte 1., i., alebo I. Pre začiatok odrážkového zoznamu napíšte * alebo -. Namiesto bodky za číslom je taktiež možné použiť pravú okrúhlu zátvorku, napríklad 1) alebo i).

  2. Vložte medzeru, napíšte váš text a potom stlačte Enter. Ďalší odsek bude mať automaticky ďalšie číslo alebo odrážku.

  3. Pre dokončenie zoznamu stlačte Enter ešte raz.

Note Icon

Číslovaný zoznam môžete začať akýmkoľvek číslom.


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!