Umiestnenie objektov

Na umiestnenie objektu, obrázku alebo rámca v dokumente môžete použiť ukotvenie. Ukotvený prvok pri zmene dokumentu zostáva na mieste alebo sa pohybuje. K dispozícii sú nasledujúce možnosti ukotvenia:

Ukotvenie

Účinok

Ako znak

Ukotvenie vybraného prvku ako znaku v aktuálnom texte. Ak je výška prvku väčšia ako výška písma, zväčší sa výška celého riadku obsahujúceho daný prvok.

Na zarovnanie obrázku v HTML dokumente na stred vložte obrázok, ukotvite ho "ako znak" a potom zarovnajte odsek na stred.

K znaku

Ukotvenie vybraného prvku k znaku.

Na odsek

Ukotvenie vybraného znaku k aktuálnemu odseku.

Na stranu

Ukotvenie vybraného prvku k aktuálnej strane.

Na rámec

Ukotvenie vybraného prvku k okolitému rámcu.


When you insert an object, graphic, or frame, an anchor icon appears where the item is anchored. You can position an anchored item by dragging the item to another location. To change the anchoring options of an item, right-click the item, and then choose an option from the Anchor submenu.

Please support us!