Vložiť

Kliknutím na šípku vedľa ikonky otvoríte panel nástrojov s rôznymi funkciami na vkladanie obrázkov, tabuliek, dokumentov a špeciálnych symbolov.

Ikonka

Vložiť

Je možné vybrať z nasledujúcich funkcií:

Vložiť ručne jednostĺpcový rámec

Nakreslí rámec ťahaním v dokumente. Kliknite na šípku vedľa ikony, ak chcete určiť počet stĺpcov v rámci.

Icon Insert Frame

Insert Frame

Zo súboru

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Obrázok

Vložiť tabuľku

Vloží tabuľku do dokumentu. Môžete tiež kliknúť na šípku, presunutím vybrať počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa majú zahrnúť do tabuľky, a potom kliknúť na poslednú bunku.

Icon Insert Table

Insert Table

Vložiť dokument

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Icon Text from File

Text from File

Vložiť špeciálny znak

Umožňuje používateľovi vložiť znaky z rozsahu symbolov nájdených v nainštalovaných písmach.

Icon Special character

Špeciálny znak

Vložiť sekciu

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Icon Section

Oblasť

Vložiť záložku

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Icon Insert Bookmark

Insert Bookmark

Please support us!