Vložiť hlavičku

Zobrazí hlavičku HTML dokumentu, pokiaľ sú hlavičky zapnuté na záložke Formát - Strana - Hlavička.

Please support us!