Vložiť polia

Kliknutím otvoríte dialógové okno Polia. Kliknutím na šípku vedľa ikonky otvoríte podmenu.

Icon

Vložiť polia

Je možné vybrať z nasledujúcich funkcií:

Dátum

Vloží aktuálny dátum ako pole. Použije sa východiskový formát dátumu a dátum sa nebude automaticky aktualizovať.

Čas

Vloží aktuálny čas ako pole. Čas sa určí podľa nastavenia operačného systému. Použije sa nemenný formát času, ktorý sa po stlačení klávesy F9 neaktualizuje.

Čísla strán

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Počet strán

Vloží do dokumentu celkový počet strán ako pole.

Predmet

Vloží ako pole predmet určený vo vlastnostiach dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do poľa Predmet v dialógu Súbor - Vlastnosti - Popis.

Nadpis

Vloží ako pole nadpis určený vo vlastnostiach dokumentu. Toto pole zobrazuje údaje zadané do poľa Predmet v dialógu Súbor - Vlastnosti - Popis.

First Author (field)

Inserts the name of the person who created the document here as a field. The field applies the entry made under - LibreOffice - User data.

Ostatné

Inserts a field at the current cursor position. The dialog lists all available fields.

Please support us!